Arundo donax L.

[ giantreed ]

POACEAE USDA Symbol: ARDO4