Asclepias connivens Baldw.

[ no common name ]

ASCLEPIADACEAE USDA Symbol: ASCO19