Asclepias michauxii Dcne.

[ Michaux's milkweed ]

ASCLEPIADACEAE USDA Symbol: ASMI12