Brachiaria ramosa (L.) Stapf.

[ no common name ]

POACEAE USDA Symbol: BRRA80