Eriocaulon texense Koern.

[ no common name ]

ERIOCAULACEAE USDA Symbol: ERTE8