Lachnocaulon anceps (Walt.) Morong

[ whitehead bogbutton ]

ERIOCAULACEAE USDA Symbol: LAAN