Liatris graminifolia Willd.

[ no common name ]

ASTERACEAE USDA Symbol: LIGR10