Liatris spicata (L.) Willd. var. spicata

[ dense gayfeather ]

ASTERACEAE USDA Symbol: LISPS