Phlox amoena Sims

[ hairy phlox ]

POLEMONIACEAE USDA Symbol: PHAM3