Phlox divaricata L.

[ wild blue phlox ]

POLEMONIACEAE USDA Symbol: PHDI5