Sisyrinchium miamiense Bickn.

[ Miami blueeyed grass ]

IRIDACEAE USDA Symbol: SIMI4